Artiesten

Art & Classics, een origineel concept waar kunst, old-timers en businessmeetings elkaar ontmoeten. De winsten schenken we integraal aan kansarme kinderen.

Bénédicte Hottlet

Schilderkunst

NATUUR, MATERIAAL, GESCHIEDENIS, KLEUR
Dit zijn de woorden die zich vermengen met mijn artistieke onderzoek. Mijn inspiratie is eindeloos. Mijn creatieve werk weerspiegelt de emotie van ervaring, het wordt voortdurend gevoed door de weg van het leven en wil openstaan voor nieuwe transformaties. Deze rode draad is intrinsiek terug te vinden in mijn werken.

SCHILDERIJ, SERIGRAFIE en KERAMIEK
Naast mijn literaire training kreeg ik de kans om meer en minder intensieve artistieke trainingen te volgen die elk op hun eigen manier hebben bijgedragen aan het verfijnen van mijn eigen creatieve proces. Vandaag ben ik blij het publiek uit te nodigen om samen met mij de gevoelens over de gepresenteerde werken te verkennen.

E-mail: ooststatie154@skynet.be
Instagram: Benedicte Hottlet
Pinterest: Benedicte Hottlet Art & Nature

Bénédicte Hottlet, Artiest, Peinture | Art and classics | art & classics

© Copyright 2020 Art & Classics - Webdesign TwinWebs